OP KIERCH WILWERDANG 2015

Den 13ten Juni 2015 huet déi Wilwerdanger Kierch hir Dieren opgemeet.
TREPPELTOUR GH 2013 (6) DSC 0018 OPPE KIERCH ZU WILWERDANG 13 06 2015 099 OPPE KIERCH ZU WILWERDANG 13 06 2015 126
OPPE KIERCH ZU WILWERDANG 13 06 2015 128 OPPE KIERCH ZU WILWERDANG 13 06 2015 133 OPPE KIERCH ZU WILWERDANG 13 06 2015 134 OPPE KIERCH ZU WILWERDANG 13 06 2015 112
OPPE KIERCH ZU WILWERDANG 13 06 2015 101 OPPE KIERCH ZU WILWERDANG 13 06 2015 100 OPPE KIERCH ZU WILWERDANG 13 06 2015 102 OPPE KIERCH ZU WILWERDANG 13 06 2015 103
OPPE KIERCH ZU WILWERDANG 13 06 2015 104 OPPE KIERCH ZU WILWERDANG 13 06 2015 105 OPPE KIERCH ZU WILWERDANG 13 06 2015 106 OPPE KIERCH ZU WILWERDANG 13 06 2015 107
OPPE KIERCH ZU WILWERDANG 13 06 2015 108 OPPE KIERCH ZU WILWERDANG 13 06 2015 139 OPPE KIERCH ZU WILWERDANG 13 06 2015 109 OPPE KIERCH ZU WILWERDANG 13 06 2015 142
OPPE KIERCH ZU WILWERDANG 13 06 2015 110 OPPE KIERCH ZU WILWERDANG 13 06 2015 111 OPPE KIERCH ZU WILWERDANG 13 06 2015 113 OPPE KIERCH ZU WILWERDANG 13 06 2015 143
OPPE KIERCH ZU WILWERDANG 13 06 2015 124 OPPE KIERCH ZU WILWERDANG 13 06 2015 117 OPPE KIERCH ZU WILWERDANG 13 06 2015 159 OPPE KIERCH ZU WILWERDANG 13 06 2015 135
OPPE KIERCH ZU WILWERDANG 13 06 2015 157 OPPE KIERCH ZU WILWERDANG 13 06 2015 162 OPPE KIERCH ZU WILWERDANG 13 06 2015 158 OPPE KIERCH ZU WILWERDANG 13 06 2015 136
OPPE KIERCH ZU WILWERDANG 13 06 2015 137 OPPE KIERCH ZU WILWERDANG 13 06 2015 151 OPPE KIERCH ZU WILWERDANG 13 06 2015 148 OPPE KIERCH ZU WILWERDANG 13 06 2015 149
OPPE KIERCH ZU WILWERDANG 13 06 2015 150 OPPE KIERCH ZU WILWERDANG 13 06 2015 177 OPPE KIERCH ZU WILWERDANG 13 06 2015 118 OPPE KIERCH ZU WILWERDANG 13 06 2015 178
OPPE KIERCH ZU WILWERDANG 13 06 2015 120 OPPE KIERCH ZU WILWERDANG 13 06 2015 179 OPPE KIERCH ZU WILWERDANG 13 06 2015 183 OPPE KIERCH ZU WILWERDANG 13 06 2015 172
OPPE KIERCH ZU WILWERDANG 13 06 2015 173 OPPE KIERCH ZU WILWERDANG 13 06 2015 192 OPPE KIERCH ZU WILWERDANG 13 06 2015 188 OPPE KIERCH ZU WILWERDANG 13 06 2015 190
OPPE KIERCH ZU WILWERDANG 13 06 2015 200 OPPE KIERCH ZU WILWERDANG 13 06 2015 198 OPPE KIERCH ZU WILWERDANG 13 06 2015 206 OPPE KIERCH ZU WILWERDANG 13 06 2015 168
OPPE KIERCH ZU WILWERDANG 13 06 2015 208 OPPE KIERCH ZU WILWERDANG 13 06 2015 170 OPPE KIERCH ZU WILWERDANG 13 06 2015 205 OPPE KIERCH ZU WILWERDANG 13 06 2015 171
OPPE KIERCH ZU WILWERDANG 13 06 2015 212 OPPE KIERCH ZU WILWERDANG 13 06 2015 211 OPPE KIERCH ZU WILWERDANG 13 06 2015 144 OPPE KIERCH ZU WILWERDANG 13 06 2015 223
OPPE KIERCH ZU WILWERDANG 13 06 2015 215 OPPE KIERCH ZU WILWERDANG 13 06 2015 217 OPPE KIERCH ZU WILWERDANG 13 06 2015 218 OPPE KIERCH ZU WILWERDANG 13 06 2015 229
OPPE KIERCH ZU WILWERDANG 13 06 2015 227 OPPE KIERCH ZU WILWERDANG 13 06 2015 228 OPPE KIERCH ZU WILWERDANG 13 06 2015 219 OPPE KIERCH ZU WILWERDANG 13 06 2015 221
OPPE KIERCH ZU WILWERDANG 13 06 2015 222 OPPE KIERCH ZU WILWERDANG 13 06 2015 258 OPPE KIERCH ZU WILWERDANG 13 06 2015 259 OPPE KIERCH ZU WILWERDANG 13 06 2015 256
OPPE KIERCH ZU WILWERDANG 13 06 2015 237 OPPE KIERCH ZU WILWERDANG 13 06 2015 146 OPPE KIERCH ZU WILWERDANG 13 06 2015 245 OPPE KIERCH ZU WILWERDANG 13 06 2015 232
OPPE KIERCH ZU WILWERDANG 13 06 2015 234 OPPE KIERCH ZU WILWERDANG 13 06 2015 236 OPPE KIERCH ZU WILWERDANG 13 06 2015 248 OPPE KIERCH ZU WILWERDANG 13 06 2015 268
OPPE KIERCH ZU WILWERDANG 13 06 2015 260 OPPE KIERCH ZU WILWERDANG 13 06 2015 261 OPPE KIERCH ZU WILWERDANG 13 06 2015 262 OPPE KIERCH ZU WILWERDANG 13 06 2015 266
OPPE KIERCH ZU WILWERDANG 13 06 2015 267 OPPE KIERCH ZU WILWERDANG 13 06 2015 252 OPPE KIERCH ZU WILWERDANG 13 06 2015 255 OPPE KIERCH ZU WILWERDANG 13 06 2015 272
OPPE KIERCH ZU WILWERDANG 13 06 2015 274 OPPE KIERCH ZU WILWERDANG 13 06 2015 270 OPPE KIERCH ZU WILWERDANG 13 06 2015 271 OPPE KIERCH ZU WILWERDANG 13 06 2015 303
OPPE KIERCH ZU WILWERDANG 13 06 2015 285 OPPE KIERCH ZU WILWERDANG 13 06 2015 294 OPPE KIERCH ZU WILWERDANG 13 06 2015 304 OPPE KIERCH ZU WILWERDANG 13 06 2015 307
OPPE KIERCH ZU WILWERDANG 13 06 2015 308 OPPE KIERCH ZU WILWERDANG 13 06 2015 309